"Cântec"
 
Nichita Stanescu (1933-1983): 
"Innovatore riconosciuto della poesia romena che stava attraversando un periodo d’involuzione estetica dovuta ai dogmi ideologici imposti dal realismo socialista (retorica e propaganda tipo prolettkult), Nichita Stanescu è creatore di universi immaginari dove l’astratto convive con il concreto sensibile, il sentimento con la visione, in una simbiosi linguistica, feconda e coinvolgente; sintesi stilistica ed estetica che offre la sua prospettiva unica, inedita e insolita del mondo. Solo scarcerando le parole dal loro significato convenzionale per proporre alla storia della poesia romena moderna le non-parole, si può accedere alla realtà simultanea, occulta".
 

Cântec
de Nichita Stănescu


cules din volumul de poezii Necuvintele
E o întâmplare a fiinţei mele:
şi-atunci, fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare
mereu dureroasă, minunată mereu.
Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart
fluviul rece de delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.
Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva
mult mai înalt, şi mult mai curând.
Ce bine că eşti, ce mirare că sunt !
Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se,
două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una de foarte de jos, întoarsă spre pământ,
una de foarte de sus, aproape ruptă
în înfrigurata, neasemuita luptă
a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.

Cantec di Nichita Stanescu

Cântec

Scarica e ascolta l'audio in rumeno e inglese

Download ~1.892 kb

Cântec

Scarica il testo della poesia in rumeno con traduzione inglese

Download ~337 kb